MANAGER – bändikarjääri disainija ja kokkusõlmija

Teame ju küll, et mingil põhjusel peetakse manageri oluliseks nupuks bändide ja muusikute karjäärides, aga mille kõigega nad tegelikult siis ikka tegelevad? Pärisime aru viielt edukalt managerilt Skandinaavias, kes on tegelenud manageritöö ja muusikaäriga juba aastaid ning kelle juhitud ja juhendatud bände on saatnud ka rahvusvaheline edu.

Kõik viis on sattunud selle töö juurde täiesti erineval kombel – kes on hakanud manageerima iseenda bändi, kes alustanud muusikaäris hoopis muudel ametipostidel. Ükskõik, milline on nende tegijate taust ja esindatavad artistid, kõlavad siit vastustest läbi nii mõnedki õpetlikud mõtted. Kõigile, kes arvavad, et bändid „saavad kuulsaks“ kuidagi iseenesest, lihtsalt seetõttu, et nad andekad on, julgeks väita, et fakt, et maailm nende olemasolust üldse teadlik on, on kellegi suure ja süstemaatilise töö vili. Manager on tihti selle töö sõlmpunkt – bändi karjääri tegevjuht, kes toob mängu kõik ülejäänud olulised tegijad, nii partnerid kui publiku. Meie intervjueeritavad vastavad kõik samale neljale küsimusele.

Paul Cheetham on manageerinud ja nõustanud mitmeid Soome artiste, sealhulgas The Crash, The Rasmus, TV OFF, Manboy ja Murmansk. Ta on töötanud nii promootori, agendi, ajakirjaniku kui raadiosaatejuhina ning tänaseks on tal lisaks management-firmale The Clockwork Music Management ka uut muusikat promov veebikeskkond NMO ning värske amet Euroopa ühe suurima muusikatööstuse konverents-festivali Popkomm (mis peale aastast pausi sel aastal taas tagasi on) konsultandi ja programmijuhina.
Mida tähendab olla artisti / bändi manager?
Manager on artisti karjääri käivitav mootor, kelle ülesandeks on leida parim lahendus plaadistus-, distributsiooni-, kirjastus- ja tuuritamisdiilide osas. Kui see on saavutatud, peab kandma hoolt, et toimuks stabiilne progress, kasv ja areng. Manager peab olema see meeskonnaliige bändis, kes ei lase kunagi silmist suurt pilti ning otsib pidevalt võimalusi, kuidas bändi eesmärke veel täpsemaks ja efektiivsemaks timmida.
Kuidas alustada?
Kõigepealt tuleb leida artist, kes vastab kriteeriumitele, mis loovad eeltingimused efektiivseks tööks. Minu jaoks on kõige eelduseks, et artistil oleks ilmselge talent ja karisma – midagi unikaalset nende muusikas, mis omab minu hinnangul potentsiaali ka müügieduks. Bänd peab olema ambitsioonikas, aga ambitsioon peab olema tasakaalus reaalsustunde, positiivse suhtumise ja tõelise pühendumisega. Ma eeldan, et artist oleks loov ning valmis ise panustama, olles aktiivne veebiturundusega või millegi muuga, milleks neil on oskusi ja ressurssi: muusika salvestamine, disain, imago loomine, blogi pidamine, heade tekstide kirjutamine ja miks mitte ka videote tegemine. Kui on artist, kes vastab nendele kriteeriumidele, on minu ülesandeks mõelda, millisele turule tuleks oma töö fokusseerida ja mis on parim viis sellele turule läheneda. Tavaliselt kaasan ma arutelusse ka oma kõige usaldusväärsemad kontaktid ja tööpartnerid, et saada vastava turu eksperthinnang ning luua strateegia, mis põhineb professionaalsel nõuandel, minu enda instinktil ja loomulikult ka artisti enda nägemusel, millisena nad oma karjääri näha soovivad.
Kuidas on manageri töö viimaste aastatega muutunud?
Põhiline, mis on muutunud, on see, et fookus ei ole enam täna kokkulepete ja ettemaksete saavutamises plaadifirmadega, selle asemel peab manager suutma leida uusi viise, kuidas artisti karjääri rahastada, otsides sponsoreid, reklaamidiile, investoreid. Internet pakub uusi võimalusi, mis võivad viia eduni, on oluline, et manager suudaks neid võimalusi nutikalt ära kasutada. Tänapäeval töötab manager artistiga tihti kui äripartner, etendades selles koosluses tegevjuhi rolli. Ta peab olema veel kreatiivsem, motiveeritum, aktiivsem ja heade kontaktidega varustatud, kui iial varem.
Millist nõu annaksid Eesti bändidele, kes tahavad oma karjääri rahvusvahelisele areenile viia?
Peamine on, et oleks plaan – konkreetsed ja realistlikud eesmärgid, mis seotud ideedega, kuidas neid ellu viia. Oluline on säilitada eneseusku, kui asjad ei kulge nii, nagu loodetud või ei arene nii kiirelt, kui sooviks. Kõige olulisem on jätkata katkematu promo ja kommunikatsiooniga ning luua uut muusikat. Tuleb osata märgata võimalusi, kui need kätte jõuavad ning reageerida kiirelt, et neist võimalustest kinni haarata. Praktilistest asjades rääkides, annan ma bändidele alati nõu seada sisse oma firma juba karjääri varajases staadiumis – see ei ole vajalik vaid kontsertide, plaadimüügi ja merchandise’i tulude jälgimisel, vaid näitab, et artist suhtub asjasse professionaalselt ja perspektiiviga – on valmis tegema tööd ja võtma ka ise ärilisi riske, mitte ootama, et keegi tuleks ja nad edukaks teeks. Põhiline aga – ärge pabistage ja olge positiivsed!

Tapio Korjus on olnud tegev Soome muusikatööstuses 40 aastat, peamiselt managerina, kuid ka promootori, plaadifirma omaniku ja kirjastajana. Tapio on olnud üks Soome muusikatööstuse konverentsi Music & Media ja ka Soome muusikaekspordi kontori asutajaid. Hetkel Rockadillo Group of Companies juht ja omanik ning RinneRadio, Wimme ja Iiro Rantala New Trio manager.
Mida tähendab olla artisti / bändi manager?
Manager on isik, kes koordineerib kõike, mis artistiga seondub – plaadistustest kuni kontsertesinemisteni. Manageri kohustuseks on jälgida pidevalt seda, mis artistile pikas perspektiivis kõige kasulikum on.
Kuidas alustada?
Leia oma artistile sobiv plaadifirma, leia agent. Tihti peab manager tegutsema ka agendina, vähemalt alguses.
Kuidas on manageri töö viimaste aastatega muutunud?
Ideaalis peaks ühel artistil olema manager, agent, plaadifirma ja kirjastaja. Kui sissetulekud on juba piisavad, siis ka ärinõustaja ja promotöötaja. Viimaste aastatega on aga need traditsioonilised rollid palju muutunud, peamiselt just uute ja nišibändide karjääride puhul. Realistlikum on 360 kraadi ärimudel (*), milles manageri rolliks on saanud pigem äriline partnerlus artistiga. Kui tänapäeval on plaadifirmade ettemaksed, mis varem artistide karjääre olulises osas finantseerisid, ära langenud, peavad artistid leidma ka uusi mooduseid, kuidas manageri motiveerida. Professionaalse manageri töö ei ole mitte lihtsalt täiskohaga töö vaid on 24h töö.
Millist nõu annaksid Eesti bändidele, kes tahavad oma karjääri rahvusvahelisele areenile viia?
Hea manageri leidmine on raskem, kui hea agendi või plaadifirma leidmine, aga see on kõige alus. Ilma tasemel managerita on rahvusvahelise karjääri planeerimine põhimõtteliselt võimatu. Mingi piirini võib hea indie-plaadifirma või agent ka osasid esinduskohustusi täita ning alguses on oluline omada läheduses pigem head meeskonda, kui unistada koostööleppest mõne mõjuka rahvusvahelise manageriga. Ilma esindava üksuseta, kes oskaks sinu karjääri pikaajaliselt planeerida, ei jõuta aga tavaliselt kaugele.

Petri H. Lundén on kõrgelt hinnatud ja edukas manager, kes on ligi 20 aastat töötanud muusikaäris, olles bändide nagu The Cardigans ja Europe manager. Petri on õpetanud management-eriala Rootsis, Kalmari ülikoolis, ta on Rahvusvahelise Muusikamanageride Foorumi (International Music Managers Forum) juhatuse esimees ning firma Kentaro juht, mis omab kõigi Rootsi jalgpallimängude meediaõigusi. Petri on ka enamusosanik ja juhatuse esimees Skandinaavia suurimas artiste ja telesaatejuhte manageerivas firmas Hagenburg Law.
Mida tähendab olla artisti / bändi manager?
Minu kindel veendumus on, et bändi manager peaks olema nagu tegevjuht väikses firmas ja artist on firma vara – toode, mida sihtgrupp (fännid) tahavad osta. Manager on isik, kes hoolitseb selle eest, et logistika, müük ja marketing tuntuse saavutamiseks oleks paigas ning võimalikult efektiivne. Muusikatööstuses tähendab see, et tuleb leida keegi, kes oleks valmis bändi investeerima (plaadifirma, kirjastaja, investor jne.). Manager kannab ka hoolt, et muusika jõuaks potentsiaalse fännini läbi pressi, raadio ja tele (PR) ja läbi live-kontsertide (tuurikorraldajad ja promootorid). Oluline on, et bänd oleks heas vormis, veenmaks potentsiaalset fänni, et oma aega ja raha artisti muusikale ja materjalidele kulutades, saavad nad tagasi midagi väärtuslikku. Manager peab ka jälgima, et artist omaks igal võimalikul viisil kontakti oma fännidega ja suhtleks nendega regulaarselt – hea uudis on, et see osa tegevusest on tänapäeval tänu internetile lihtsam ja odavam, kui iial varem. Loomulikult tuleb ka mõelda, kuidas see kommunikatsioon, võimalikult efektiivselt ja fänni jaoks mugavalt, bändi sissetulekuks muuta. Võib panna näiteks Klick Track netipoe bändi kodulehele ja hakata fännidele muusikat müüma.
Kuidas alustada?
See on kõige lihtsam osa: tegutse! Kui sa lihtsalt istud ja mõtled, siis kukudki läbi. Valides aga bändi, kellesse sa usud ning alustades sellest, et viia nad kokku oma fännbaasiga ja seda laiendada, on esimene oluline samm. Seejärel, nagu igasuguses äris, pead sa oma valdkonda tundma ja ennast pidevalt harima: kogu teavet lugedes, õppides ja suheldes. Aga jah, ilma selle esimese sammuta “tegutse!”, on sinu teadmised paraku praktilises mõttes kasutud.
Kuidas on manageri töö viimaste aastatega muutunud?
Cerne Canning (Franz Ferdinandi ja mitme teise bändi manager) ütles ühel paneelil kunagi nii: “Kui vanasti tegeles manager viie asjaga, siis nüüd tegeleme me viiekünnega”. Kuna kontroll karjääri ja fännide üle liigub tänapäeva muusikatööstuses taas tagasi looja ehk artisti enda kätte, kuhjub sinna ka reaalne töö. Ajal, mil plaadifirmad olid edukad ja valmis karjääridesse investeerima, oli neil armee palgatöötajaid, kes tegid ära suure osa tööst, millega tegelevad nüüd management’id – see puudutab aga pigem edukaid artiste, alustava bändi manager on teinud alati 100% kõigest, mida ÜLDSE tehakse. Ma ütlen alati nii – kui tahad, et bänd saaks päriselt ka aru, millega manager tegeleb, peaks manager igasuguse tegevuse lihtsalt lõpetama, siis saabub hetk, mil nad TEGELIKULT aru saavad, mida kõike nende edu heaks iga päev ja iga tund reaalselt tehakse.
Millist nõu annaksid Eesti bändidele, kes tahavad oma karjääri rahvusvahelisele areenile viia?
Nagu absoluutselt iga artisti puhul, kes püüdleb rahvusvahelise karjääri poole, ole valmis töötama väga intensiivselt ja fokusseeritult. Kui jälgida, kuidas suured korporatsioonid rahvusvahelistele turgudele sisenevad, ei võta nad iial kõiki turgusid korraga ette. Tuleb keskenduda sellele riigile ja turule, mis su loomingule kõige paremini reageerib või kus on juba midagi toimumas ning keskenduda kõigepealt sellele. Kindlasti ei tohi unustada oma koduturgu (kui seal edukas oled), kuna see võib olla sulle leivaks, millega rahastada rahvusvahelisele turule minekut. Oluline on leida ka igal turul usaldusväärne nõustaja, kuna erinevates riikides toimivad päris erinevad äri- ja tegutsemismudelid.

Kari Pössi alustas 1988. aastal mitmete Soome bändide agendina ja aastast 1997 ka managerina. Karile kuuluv Blue Buddha agentuur esindab 25 artisti, nendest tuntuimad on 22-Pistepirkko, Eläkeläiset, Joensuu 1685, Suburban Tribe, Naked ja Husky Rescue. Kari on hetkel ka Nakedi manager, Rahvusvahelise Muusikamanageride Foorumi (International Music Managers Forum) juhatuse liige ning Soome Muusikamanageride Foorumi juhatuse esimees.
Mida tähendab olla artisti / bändi manager?
Tohutult tööd. Sa pead olema kursis absoluutselt kõigega. Oskaks vaid näha ka tulevikku, oleks super. Tihtipeale on see stressirohke töö, aga päris kindlasti saad sa olla artist ja looja, ilma, et peaksid ise bändipiltidel figureerima.
Kuidas alustada?
Hea haridus tuleb kindlasti kasuks: äri- või õigusalane taust on ideaalne, kuid kindlasti ei ole see tingimuseks. Kui oled valmis kõvasti töötama, siis teretulemast! Üks asi veel – hea artist, keda manageerida, on ikka ka oluline.
Kuidas on manageri töö viimaste aastatega muutunud?
Tänapäeval pead sa omama oluliselt rohkem infot ja teadmisi kui kunagi varem. Kuna informatsiooni hulk ja liikumine on tohutult kiire, pead sa suutma infot efektiivselt filtreerida ja oluliseks-ebaoluliseks lahterdada.
Millist nõu annaksid Eesti bändidele, kes tahavad oma karjääri rahvusvahelisele areenile viia?
Aus vastus on see, et ma ei tea – aga kuna midagi tuleb öelda, siis – tuleb olla lihtsalt kõvasti parem kui teised, tohutult tööd teha ja enesekindel olla.

Rasmus Stolberg on Taani ühe edukaima indie-bändi Efterklang bändiliige ja manager, kes on toonud bändile diilid kultuslike plaadifirmadega nagu Leaf ja 4AD. Rasmus on asutanud ja manageerib ka Efterklangi enda plaadifirmat-veebipoodi Rumraket, mis on andnud välja peale Efterklangi ka Taxi Taxi!, Grizzly Bear ja Amiina plaate.
Mida tähendab olla artisti / bändi manager?
Tavaliselt ma jälgin, et bändidel, kellega ma töötan, oleks loogilised ja perspektiivikad kokkulepped plaadifirma, agendi ja kirjastajaga ning et need ärisuhted kulgeksid kenasti, et artist saaks salvestada plaate, olla tuuril ja mängida fantastilisi kontserte üle maailma.
Kuidas alustada?
Mina alustasin kõigepealt enda bändi manageerimisest – kõige paremini õpid sa tegutsedes!
Kuidas on manageri töö viimaste aastatega muutunud?
Täna on põhiline küsimus, kuidas tulla toime ja muuta bänd edukaks ilma suure plaadifirma ja nende promo-eelarve abita.
Millist nõu annaksid Eesti bändidele, kes tahavad oma karjääri rahvusvahelisele areenile viia?
Keskenduge muusikale! Teie esimene prioriteet peaks olema alati muusika. Kui olete juba ise rahul muusikaga, mida te teete, siis ärge unustage väljapoole suhelda ja kommunikeeruda – saatke e-maile, helistage, olge online, andke kontserte. Tegelege asjaga sammsammult.

(*) 360 kraadi ärimudel ehk 360 deal sai alguse suurplaadifirmade initsiatiivist oma tulubaasi suurendada, püüdes enda käsutusse saada ka artistiga seonduvad tulud muudest valdkondadest nagu kontsert-tuurid, kirjastamine ja merchandise, viimaste aastatega on aga tekkinud mitmeid muusikafirmasid, mis tegelevadki kõigi artisti puudutavate aspektidega, näiteks Soome üks juhtivaid independent agentuure Fullsteam, samuti hiigelkorporatsioon LiveNation, kes tegi diili nt. Madonnaga kõigi võimalike muusikaäri valdkondade peale. Aina rohkem omavad aga õigusi kõigi valdkondade üle artistid-managementid ise.

 www.tallinnmusicweek.ee
 www.musiccase.ee

Veel artikleid