MTÜ Eesti Muusika Ekspordi toetused

ivo
20-02-2012
kell 23:38

EAÜ toetab EME vahendusel muusikaekspordi projekte

Eesti Autorite Ühing toetab MTÜ Eesti Muusika Ekspordi vahendusel 2012. aastal muusikaekspordi projekte kokku 70 000 euroga, mis on 13 000 euro võrra rohkem kui 2011. aastal. Taotlusvoorud toimuvad märtsis ja oktoobris ning mõlemas voorus läheb jagamisele 35 000 eurot.

Taotlused tuleb esitada 15. märtsiks ja 15. oktoobriks digiallkirjastatuna aadressile juko@estmusic.com . Taotluse võivad esitada kõik juriidilised isikud, kelle projektid on seotud muusika ekspordiga, iga juriidiline isik saab esitada kummaski voorus ühe taotluse.

Taotlus esitatakse vabas vormis ja see peab sisaldama taotleja andmeid, projekti sisu ja püstitatud eesmärke, teostamise aega ja eelarvet (kulud ja tulud, sh omafinantseering). Otsused tehakse teatavaks 1 kuu jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega.

Taotlusi hindab 6-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad:

Maria Mölder (Eesti Heliloojate Liit)
Danel Pandre (Crunch Industry)
Jüri Makarov (Viljandi Kultuuriakadeemia)
Kristiina Alliksaar (Tallinn Music Week)
Kristjan Mazurtšak (JazzLiit)
Juko-Mart Kõlar (EME, komisjoni esimees)

Ekspordiprojektide juures hinnatakse taotleja tausta ja senist kogemust, projekti seotust eesti autoritega, projekti mastaapi, teostatavust ning mõju eesti muusika ekspordile.

Lisainfo: juko@estmusic.com , +372 56 668 415

bonne
21-02-2012
kell 08:47

Crunch*

kissfunk
21-02-2012
kell 11:58

crotch industry :D

bonne
21-02-2012
kell 12:21

kuljusetööstus:)

bonne
21-02-2012
kell 12:35

aga tänuväärt thread, vaatame mis teha annab.

ivo
12-09-2012
kell 15:23

Tulemas on EAÜ muusikaekspordi toetuste teine voor

EAÜ toetab 2012. aastal muusika ekspordiprojekte 70 000 euroga. Kummaski taotlusvoorus läheb jagamisele 35 000 eurot ja teise taotlusvooru tähtaeg on 15. oktoober 2012.

Eksporditoetust saavad taotleda kõik Eestis registreeritud MTÜ-d, OÜ-d ja FIE-d, kelle projektid on suunatud muusika ekspordi edendamisele. Eelistatud on projektid, mis aitavad tutvustada eesti muusikat ja muusikuid välisriikides ning millel on tugev eksporditulu teenimise potentsiaal. Taotlused esitatakse vabas vormis maksimaalselt 2 A4-l ja taotlus peab sisaldama taotleja andmeid, projektijuhi nime ja kontaktandmeid, projekti meeskonna ja partnerite lühikirjeldust, projekti sisulist põhjendust, eesmärke ja tegevusväljundeid, taotletavat summat ja detailset eelarvet, milles omafinantseeringu osa moodustab vähemalt 20%.

Taotlusi hindab 6-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad Juko-Mart Kõlar (MTÜ Eesti Muusika Eksport), Jüri Makarov (Viljandi Kultuuriakadeemia), Kristiina Alliksaar (Tallinn Music Week), Kristjan Mazurtšak (Eesti Jazzliit), Maria Mölder (Eesti Heliloojate Liit) ja Danel Pandre (Crunch Industry OÜ). Taotlused esitatakse pdf-formaadis 15. oktoobriks e-maili aadressile: juko@estmusic.com. Otsused tehakse teatavaks MTÜ Eesti Muusika Ekspordi uudiskirjas 2 nädala jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega.

dokora
12-09-2012
kell 15:52

Eesti bändide esinemine Londonis Scalas:) Tuleb minna lõvikoopasse, et tähelepanu äratada. (mul on ikka väga palju huvitavaid mõtteid, ärge pange pahaks:)

ivo
31-10-2012
kell 17:49

MTÜ Eesti Muusika Eksport toetused, sügis 2012

Eesti Autorite Ühing toetab MTÜ Eesti Muusika Ekspordi vahendusel 19 muusikaekspordi projekti summas 26 504 eurot.

Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) rahastatud ekspordiprogrammi teise vooru laekus 34 taotlust kogusummas 116 196 eurot. 6-liikmeline komisjon, kuhu kuulusid Juko-Mart Kõlar (MTÜ Eesti Muusika Eksport), Kristiina Alliksaar (Tallinn Music Week), Jüri Makarov (Viljandi Kultuuriakadeemia), Danel Pandre (Crunch Industry OÜ), Maria Mölder (Eesti Heliloojate Liit) ja Kristjan Mazurtšak (Eesti JazzLiit), otsustas toetada 19 projekti kogusummas 26 504 eurot ja jätta ülejäänud osa (8496 eurot) eksporditoetuste reservi.

Komisjoniliikmed hindasid iga projekti otsest mõju muusika ekspordile, kavandatud tegevuste läbimõeldust (kinnitatud tegevusplaan), süstemaatilisust (pikemaajaline perspektiiv) ja taotleja senist tegevust ning võimekust.

Komisjon otsustas toetada ekspordiprojekte järgmiselt:

TAOTLEJA - TOETUSE KASUTAMISE EESMÄRK - SUMMA
Made in Baltics OÜ - Dragonsi ja Iirise promotsioon, kontsertturneed (USA, Euroopa) - 4000
FIE Tanel Joamets - Tanel Joametsa turneed Venemaal ja Kasahstanis - 1000
FIE Marko Mägi - RO:TORO osalemine Balti riikide kultuuripäevadel - 1500
Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts MTÜ - Argo Valsi reis "Lost in Music festivalile" oktroobris 2012 - 297
MTÜ Eesti Muusika Ühing - Siiri Sisaski kontsertturnee Saksamaal - 1177
Roosa Banaan OÜ - Talbot "Lost in Music" festivalil - 1030
Musiccase OÜ - Tallinn Music Week'i jätkutegevused - 4000
Music Island OÜ - Tiit Kikase väliskoostööprojekt - 450
Jalmar OÜ - Johanna-Adele Jüssi bändi turnee Taanis ja Saksamaal - 500
OÜ Media Torpedo - Kosmofoni promotsioon Soomes - 500
MTÜ Noorte Ja Tudengite Rütmimuusika Organisatsioon - Ansambel Lenna kontserdid Soomes - 1200
Muldonn ja Viisud OÜ - Ansambli Metsatöll kontsertturneed - 4000
Versus Trade OÜ - Osalemine Musexpo messil ja Worldwide Radio Summit'il - 1200
Mürgel OÜ - Ansambli Tenfold Rabbit rahvusvaheline promotsioon ja debüütalbumi tutvustus - 1200
MTÜ Noorte Ja Tudengite Rütmimuusika Organisatsioon - Ansambli "Paabel" turnee Skandinaavias - 1000
MTÜ Kultuuride Ristmik - Ansambli Svjata Vatra promotsioon ja kontserdid Ukrainas 2013 - 1000
OÜ Umblu Records - Kolme eesti artisti loomingu väljaandmine vinüülplaadil ja promotsioon - 1000
Stereo Connections OÜ - Ansambli State of Zoe kontsertturnee Baltikumis, Hollandis, UK-s ja Põhjamaades - 1000
OÜ Huba - Mari Kalkun Trio osalemine Lost in Music Festivalil Soomes - 450
KOKKU: 26504

Komisjoniliikmete kommentaarid:

Maria Mölder
Oma tegevuses hoo sisse saanud tegijad ei ole kuhugi kadunud, neid ootavad üha uued väljakutsed ja see annab hea ja turvalise tunde, et Eesti muusikaekspordi suunal on tekkinud teatav järjepidevus ja asi aina areneb. Uute taotlejate hulgas on nii väga tugevaid projekte kui ka neid, kel oma tegevuse selgitamine projektivormis puudulik. Samuti leidub ka muidu asjalikke projekte, mis aga eksporditeema alla hästi ei kvalifitseeru. Endiselt jäid sõelale taotlused, mille tegevused olid läbimõeldud, millel oli selge tegevuskava, eesmärgiga laiendada väliskontakte. Võrreldes eelmise korraga oli tugevaid ja süsteemse lähenemisega projekte kahjuks vähem.

Kristjan Mazurtšak
Sarnaselt kevadisele eksporditoetuste voorule torkasid taas silma need samad, täna juba suured tegijad, kelle suhtes tekkis toetuse jagamisel kohene üksmeel. Kogu voorust jäi aga üldiselt läbi kõlama fakt, et liiga palju on lahtimõtestamata tegevust ja nö ehku peale taotlemist, mida on seetõttu väga raske toetada. Samas on palju loovat ja lennukat mõtlemist, mis vajaks nüüd korralikku seadmist ja vormistust. Osad täne veel mitte küpsed ideed leidsid ka toetamist just idee- ja taotleja potentsiaali pärast, loodame aga näha lähitulevikus nende ideede mõõdetavat edasiarengut ja tulemusi. Et tõsta tulevikus ekspordiprojektide taset, soovitaksin kõikidel ekspordiplaani koostajatel mõtestada lahti eelkõige just endi jaoks viis olulist küsimust: mida teha, miks teha, kuidas teha, millal teha ja kus teha? Kui need küsimused saavad selgeltmõistetava mõttega vastatud ning vastavad turu nõudmistele, siis ma ei näe takistust eduka ekspordi teostamisel.

Jüri Makarov
Raha said kolm tugevat – Draakonid, TMW ja Metsatöll – mis moodustab 50% kogu EME jagatavast fondist. Kui raha oleks rohkem, annaks rohkem, aga mis jääb siis teistele? Kes on teised? Kas uustulnukad ei saagi või peaksid veidi rohkem oma plaane avama ja läbi mõtlema. Kohati tundub mulle, et EME on koht, kuhu kirjutatakse taotlus selleks, et äkki saab toetust ("mul üks tuttav sai!"). Ma arvan, et seekordne jagamine, kus kogu summat ei olnud vöimalik ära jagada, kuna sobilikke kandidaate lihtsalt polnud, on märk sellest. Jätkuvalt on ennast üles andnud riikliku toetusega projektid – palun ärge tehke seda –, kui Kultuuriministeerium on teile juba eraldanud raha, siis te pole oma projekti neile piisavalt selgitanud. Aga EME on mõeldud ikkagi rohkem indidele, kes riigilt ei saa midagi. Kevadel loodetavasti kuuleme midagi uut!

Danel Pandre
Hindan kõrgelt jätkusuutlikke ja reaalseid tomivaid projekte, millest tõstaksin kindlasti esile Ewert and the Two Dragonsi, Metsatölli ning Tallinn Music Week’i töid ja tegemisi Eestis tehtud muusika maailmale tutvustamisel. Hea on näha reaalseid tulemusi kus Eesti Muusika Ekspordi panust on kasutatud sihtotstarbeliselt ja läbimõeldult.

Kristiina Alliksaar
Ambitsiooni ja talenti jätkub meie muusikutel kindlasti kuhjaga ja see on vägev, kuid kõige rohkem annab tunda strateegilise mõtlemise ja planeerimise vajakajäämine, mis on eelduseks igale edule. Liiga palju on taotlusi stiilis "andke raha, siis me vaatame", ilma reaalselt läbimõeldud sammudeta.

Juko-Mart Kõlar
Kuna MTÜ Eesti Muusika Ekspordi eksporditoetuste programmi rahastab Eesti Autorite Ühing, tuleb äärmiselt vastutustundlikult ja heaperemehelikult suhtuda autorite teenitud raha investeerimisse. Seega otsustasime konservatiivsema stsenaariumi kasuks ja toetame ainult neid projekte, millel on tõesti selge ekspordipotentsiaal, läbimõeldud pikemaajalisem tegevuskava, kinnitatud tegevusplaan koos eelarvega ja tugev meeskond. Seda enam on hea meel, et meil on tekkinud mõned püsivad tõsiseltvõetavad muusikaettevõted ja ettevõtmised, mille suhtes on kindlus, et nende professionaalne tegevus aitab eesti muusikat välisriikides oluliselt kuuldavamaks ja nähtavamaks teha.

ivo
25-02-2013
kell 17:55

Eksporditoetus artistide esitlemiseks ja kontserttegevuseks välisriikides

Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) rahastatud eksporditoetuste programm jätkub 2013. aastal 15 000 eurose vooruga, millest toetatakse otseseid sõidukulusid, mis on seotud artistide esitlemisega välisriikides või nende rahvusvahelise kontserttegevusega.

Toetust võivad taotleda kõik Eestis registreeritud OÜ-d ja MTÜ-d, kellel ei ole MTÜ Eesti Muusika Ekspordi ees aruandevõlgnevusi. Taotlused tuleb saata 15. märtsiks 2013 digiallkirjastatult aadressile juko@estmusic.com ja taotluse blanketi saab alla laadida SIIT. Otsused tehakse teatavaks hiljemalt 29. märtsil 2013. Taotleja omafinantseering peab kogu projekti maksumusest moodustama vähemalt 30% ja taotlusele lisatakse reisibüroo või transpordifirma hinnapakkumine.

Komisjoni kuuluvad Juko-Mart Kõlar (MTÜ Eesti Muusika Eksport), Kristiina Alliksaar (Tallinn Music Week), Maria Mölder (Eesti Heliloojate Liit), Danel Pandre (Crunch Industry OÜ), Kristjan Mazurtšak (JazzLiit) ja Jüri Makarov (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia).

ivo
01-04-2013
kell 11:50

EAÜ toetab muusikaeksporti 19 983 euroga

MTÜ Eesti Muusika Ekspordi 6-liikmeline komisjon, kuhu kuulusid Jüri Makarov (Viljandi Kultuuriakadeemia), Kristiina Alliksaar (Tallinn Music Week), Maria Mölder (Eesti Heliloojate Liit), Danel Pandre (Crunch Industry OÜ), Kristjan Mazurtšak (Eesti JazzLiit) ja Juko-Mart Kõlar (MTÜ Eesti Muusika Eksport), otsustas toetada Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) rahastatud eksporditoetuste programmist 21 projekti summas 19 983 eurot.

Taotleja - Summa - Projekti sisuline kokkuvõte
Roosa Banaan OÜ - 1500 - Talboti kontsertturnee Euroopas
OÜ Mindnote - 263 - Bert on Beats'i esinemised Prantsusmaal
Eesti Heliloojate Liit MTÜ - 500 - Osalemine Nordlichter festivalil Berliinis
MTÜ Maailmahari - 500 - Marten Kuningas / Candy Empire Lätis
Eesti Jazzliit MTÜ - 1500 - 5 Eesti jazzartisti esinemine välisfestivalidel
Birdeye Entertainment OÜ - 800 - Elephants From Netpune'i kontsert Londonis
MTÜ Stereotunnel - 500 - Sibyl Vane'i kontserdid Baltikumis
Odd Hugo Music OÜ - 500 - Odd Hugo Euroopa turnee korraldamine
Bombhug OÜ - 500 - Laika Virgin'i kontsert Prahas (United Islands)
MB OÜ - 800 - Holger Marjamaa projekt Lääne-Ameerikas
Muldonn ja Viisud OÜ - 4000 - Metsatöllu Põhja-Ameerika kontsertturnee
Mürgel OÜ - 500 - Tenfold Rabbit'i Leedu ja Poola turnee
Made in Baltics OÜ - 2000 - EATTD ja Iirise väliskontserdid 2013
Elwood Muusik OÜ - 500 - Mari Pokineni kontsert Tbilisi Music Week'il
Gilgamets OÜ - 500 - Ansambli "Kosmikud" kontsertturnee Soomes
Erdna OÜ - 320 - Esitluskontserdid USA-s ja Kanadas
Enjoy Entertainment OÜ - 500 - Birgit Õigemeel ja Mihkel Mattisen Eurovisioonil
Musiccase OÜ - 2500 - TMW välisturundus ja artistide esitlemine
MTÜ Noorte Moosekantide Selts - 500 - Rahvusvahelise koostöö edendamine
Mainford OÜ - 800 - Villu Veski ja Ola Onabule rahvusvaheline projekt
Elwood Muusik OÜ - 500 - Ultima Thule kontserdid Tbilisi Music Week'il
Kokku: 19 983

Kokku esitati taotlusvooru 38 projekti summas 86 132 eurot. Komisjon otsustas rahastada lisaks väljakuulutatud 15 000-eurosele voorule käesoleva vooru projekte eelmise vooru reservidest 4983 euro ulatuses.

Projektide hindamisel võeti arvesse taotluse vastavust programmi eesmärkidele, taotleja senist tegevust ja ettevalmistust (kindlaksmääratud kontsertide kuupäevad), välispartnerite ning oma- ja kaasfinantseeringute olemasolu, süstemaatilist ja läbimõeldud ekspordiplaani konkreetsel sihtturul. Rahastamisotsuse saanud taotluste esitajatega võetakse ühendust 2 nädala jooksul.

ivo
03-09-2014
kell 22:49

EAÜ toetab muusikaeksporti 2014. aastal 25 857 euroga

Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) rahastatud eksporditoetuste programm jätkub 2014. aastal 25 857 eurose vooruga, millest toetatakse artistide esitlemise ja rahvusvahelise kontserttegevusega seotud tegevusi.

Abikõlbulike kulude hulka kuuluvad:
-sõidu- ja majutuskulud;
-rahvusvaheliste messide ja kontaktürituste osalustasud;
-esitluskulud;
-promomaterjalide valmistamine (sh reklaammaterjalid, videod).

Abikõlbulike kulude hulka ei kuulu:
-päevarahad;
-salvestuste väljaandmine;
-stuudiokulud;
-kodulehtedega seotud kulud.

Toetust võivad taotleda kõik Eestis registreeritud OÜ-d ja MTÜ-d, kellel ei ole MTÜ Eesti Muusika Ekspordi ega Eesti Autorite Ühingu ees aruandevõlgnevusi. Taotlused tuleb saata 30.septembriks 2014 digiallkirjastatult aadressile mikk@estmusic.com ja taotluse blanketi saab alla laadida SIIT. Otsused tehakse teatavaks hiljemalt 15. oktoober 2014. Taotleja omafinantseering peab moodustama kogu projekti maksumusest vähemalt 30%.

Komisjoni kuuluvad: Ülo Krigul, Priit Pajusaar, Karl Sirelpuu, Mikk Targo.

Täname Eesti Autorite Ühingut eksporditoetuste programmi rahastamise eest!

Rada7.ee
01-09-2017
kell 15:28

EAÜ toetab muusikaekspordi projekte

Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) rahastatud eksporditoetuste programmi 2017. aasta teise vooru taotluste esitamise tähtaeg on 25. september 2017.

Eksporditoetuste programmist toetatakse projekte, mis edendavad eesti muusika eksporti.

Toetust võivad taotleda kõik Eestis registreeritud OÜ-d ja MTÜ-d, kellel ei ole MTÜ Eesti Muusika Ekspordi ega Eesti Autorite Ühingu ees aruandevõlgnevusi. Taotlused tuleb saata 25. septembriks 2017 digiallkirjastatult aadressile toetusetaotlus@eau.org. Taotluse blanketi saab alla laadida SIIT.

Abikõlbulikeks kuludeks loetakse:
-sõidu- ja majutuskulusid;
-rahvusvaheliste messide ja kontaktürituste osalustasusid;
-esitluskulusid;
-promomaterjalide valmistamist (sh reklaammaterjalid, videod);
-rahvusvahelise ekspertiisi kaasamist;
-muid eksporditoetuste programmi eesmärgist lähtuvaid olulisi kulusid.

Mitteabikõlbulikeks kuludeks loetakse:
-päevarahasid;
-salvestuste väljaandmist;
-muid programmi eesmärgist lähtuvaid mitteolulisi kulusid.

Taotleja omafinantseering peab moodustama kogu projekti maksumusest vähemalt 30%.

Otsused tehakse teatavaks oktoobris 2017.